Popretorik

Bli en vass retoriker! Nästa kurstillfälle i slutet av november i Stockholm. Läs mer om kursen som gifter samman retorik, storytelling och presentationsteknik under fliken KURSER