Popretorik

DN söndag uppmärksammar nya boken Attitydbarometern med en helsida. Det känns som att svenskt näringsliv börjar inse vikten av att börja fundera i termer som attitydskultur. Och vidare hur retorik och attityd samspelar för att bygga starka varumärken som vi känner förtroende för. Känns kanonbra!