Popretorik

Nu finns en av mina föreläsningar ”MÖNSTER ELLER MONSTERBETEENDE” på CD genom MINDit som tillhandahåller föreläsningar på cd och i mp3-format med Sveriges främsta föreläsare.