Popretorik

Dina Personuppgifter är viktiga för oss

Jag Kjell Dahlin på Popretorik/Kjell Dahlin Kommunikation AB värnar om en säker hantering av de uppgifter om våra kunder som vi behandlar. Det handlar om att skydda den personliga integriteten och ha en hög datasäkerhet. Därför vill vi informera dig om en viktig förändring som trädde i kraft den 25 maj i år. Det är en ny EU-förordning som börjar gälla i alla medlemsstater och som kallas för GDPR, vilket är en förkortning av General Data Protection Regulation. Tillsammans med en ny nationell lag, Dataskyddslagen, kommer den att ersätta den nuvarande Personuppgiftslagen. De större förändringarna mot nuvarande regelverk är att kraven på hur företag och myndigheter får behandla dina personuppgifter skärps, samtidigt som dina rättigheter att påverka behandlingen ökar.

Jag, Kjell Dahlin har som grundare och VD för företaget satt mig in i vad som gäller för ett enmansföretag som denna retorikbyrå är. Jag skickar inga nyhetsbrev och kastar mina mejl med jämna mellanrum för att säkerställa att ingen information lagras längre än nödvändigt. Jag rekommenderar ändå att om du skriver i vårt kontaktformulär på webben popretorik.se, så försök att undvika att skriva in personuppgifter/information av känslig karaktär i det fältet.

 

Njut nu av sommaren!