Popretorik

”Har du sett vår värdegrund?”, är en vanlig fråga jag får i mötet med företagsrepresentanter inför ett föreläsningsuppdrag.

”Javisst, men det intressanta är inte om jag har sett den, det intressanta är om ni har känt den?”, brukar jag svara inför, ofta förvirrade blickar.

”Hur menar du?”

”Jo, har ni upplevt den?

Jag tycker nämligen att en värdegrund, eller ledord är helt värdelösa om man inte tar dem från ord till handling. Den ska kännas, upplevas. För att tala metaforiska, så är ledorden skohornet. Jättebra om man vill få på sig skon smidigt, men om det inte finns någon sko så har man sjuttsingen ingen användning av skohornet. Min upplevelse är att alla företag och organisationer i Sverige har ett skohorn, men få har skorna.”

”Ehhh…” ”Ja, ursäkta, jag brukar alltid sväva ut med mina liknelser, men om alla vi fem i detta rum påstår att vi är snälla, så kommer de utanför rummet tycka den snällaste är den som verkligen gör en snäll handling. Ni MÅSTE fundera på hur ni ska LEVA era värderingar, inte bara fästa dem på ett papper i textform, eller ljuda dem med munnen i en företagspresentation på kickoffen.

Så svaret på er fråga är JA, jag har sett era skohorn, men har ni sett skorna?