Popretorik

Jo, det stämmer, hur du än vänder och vrider på det så var han faktiskt det. Men var han en god retoriker? Hell no!

Och däri ligger den stora skillnaden, den som jag i rollen som retoriker vill få andra att förstå. Som jag tycker alla retorikkonsulter och kommunikationsexperter i detta avlånga land borde ha som rättesnöre. Att få allmänheten att bli mer kritiskt tänkande kring makthavares argumentation.

Det kritiska granskandet är viktigt. Jätteviktigt. Något som jag tycker borde läras ut redan på lågstadiet i Sveriges skolor.

Och där har vi ”kommunikationsexperter” ett stort ansvar. När vårt skrå uttalar sig efter en makthavares tal att: ”Detta tal var bra”, så är det just det: Bra. Det innebär inte att det är god retorik. Ett bra tal kan vara skrivet av en duktig talskrivare, eller så hade talaren bara flyt i sin svada just den dagen, i den debatten, i sin argumentation. Retorikens kvalitet testas först då den möter verkligheten. Jag repeterar: Retorikens kvalitet testas först då den möter verkligheten.

Man skulle kunna använda metaforen hammaren då vi snackar om retorik. En hammare kan man använda till bra saker, exempelvis bygga upp saker och ting. Men man kan också använda en hammare till destruktiva saker, som att skada folk, och riva ned allehanda ting. Där har du essensen gällande skillnaden mellan bra och god retorik. Sändarens slutgiltiga syfte med sin kommunikation.

Ska vi hårdra det så är det samma sak med det eviga tjatet om värdegrund i svenskt näringsliv. En värdegrund som framförs av en vältalig ledare på en konferens, men sedan inte går från ord till handling i den dagliga verksamheten tenderar till att bli mer av en värde(av)grund än värdegrund.

Jag talade med en kvinna som sade att de haft fyra olika VD s inom tidsspannet sju år på hennes arbetsplats. Varje VD hade levererat nya ledord, och till slut valde folk att sluta lyssna. Personalen snubblade på värdegrunden, som med åren blev en avgrund mer än en stabil grund. Och att fiska upp folk från avgrunder kan vara trixigt, eftersom –  som i fallet med kvinnan som haft fyra företagsledare på sju år vittnade om – majoriteten av medarbetarna pallade inte klättra upp från avgrunden, utan valde helt sonika att avsluta sin anställning och gå till andra arbetsgivare. I många fall konkurrenter.

Så summa summarum: Odla ditt kritiska tänkande. Tänk själv. Och var alltid ödmjukt vaksam där det kommuniceras. Speciellt om människor är inblandade ?

Rock on,

Kjell