Popretorik

Svenskt näringsliv söker inspiration om hösten. Bland inkomna uppdrag märks kunder som LeasePlan, Fritidsresor, Ericsson, Länsförsäkringar, Upplands-Väsby Kommun, Ald Automotive och Håbo Marknadsbolag b la.