Popretorik

Istället skänker vi givetvis hela årets julklappsbudget – redan idag – till de medmänniskor som hjälper andra medmänniskor som i sin tur – eller rättare sagt otur – drabbats av tyfonen Haiyans ödeläggelse på Filippinerna.