Popretorik

Att använda berättelser som ett konkurrensmedel är ett av de bästa sätten att positionera sig år 2016. Berättelser kan lagras en hel livstid hos människan. Det handlar om att tränga förbi hjärnans kortidsminne och istället nå långtidsminnet. Vi har tagit fram en unik modell för detta – StoryStegen®. En modell som vi är ensamma om på marknaden, och som garanterar en färdig berättelse. Under kursdagen arbetar vi med att ta fram en ”story” från din verksamhet.