Popretorik

Nästa tillfälle att gå kursen ”From Word To Action” (kursen som sammanflätar Retorik, Storytelling & Presentationsteknik) är i maj månad. Läs mer under fliken KURSER.