Popretorik

Individuell presentationsteknik referens

Individuell presentationsteknik med Mikael Graffman, VD på NCC Kommersiella Fastigheter

Mikael och jag träffades fem gånger under ett halvår. Varje pass var på två timmar. Inledningsvis gjorde vi en behovsinventering och lade upp en utvecklingstrappa. Mikael fick göra en femminuters företagspresentation som videofilmades. (Varje träff omfattade en presentation som videofilmades, och Mikael fick i hemläxa att själv studera sina styrkor som talare) Sedan arbetade vi succesivt med struktur, scennärvaro, innehåll, kroppsspråk och röststyrka under de kommande två gångerna.

Näst sista gången bjöd vi in gäster i form av medarbetare från HR, ledningsgrupp samt andra kollegor. De fick ge respons på Mikaels presentation. Sista gången reflekterade vi, lade upp en framtida arbetsplan samt putsa de sista detaljerna för att Mikael ska fortsätta vara den presentatör i världsklass han utvecklats till.