Popretorik

Nu finns nya kursdatum för Retorik, Presentationsteknik och Storytelling upplagda under fliken – Kurser