Popretorik

”Vad vill jag att mottagaren ska göra efter att jag har kommunicerat klart?” Det var huvudfrågan – som inför alla kommunikativa situationer för denna tvådagarskurs i retorik & presentationsteknik för Telenors säljare. En praktisk kurs där målsättningen var att säljarna skulle kunna hålla en sjuminuterspresentation där de skulle sälja in sig själva, sin produkt och sitt varumärke.