Popretorik

Presentationstekniken är död. Leve Inspirationstekniken.

Information som förmedlas till en människa kan bara uppnå två saker:

1)      Nå korttidsminnet (hård fakta). Vi har glömt det förmedlade inom tre minuter.

2)      Nå långtidsminnet (mjuk fakta). Vi kommer ihåg det under lång, lång tid. Kanske resten av våra liv.

Teoretiskt är information av karaktären Hård Fakta; ppt, statistik, siffror, diagram osv. Om hård fakta inte sätts i ett relevant sammanhang som skapar en bild hos mottagaren är det hela glömt efter tre ynka minuter.

Ett bevis är att då jag berättat – i förbifarten – för kursdeltagare att Sveriges BNP är 2278 miljarder. Då jag tre minuter senare har frågat vilka som kommer ihåg den exakta siffran, så har bara två av tio kommit ihåg svaret. När jag däremot har ”översatt” summan till något relevant för målgruppen; Hur många bilar av märket X är Sveriges BNP (till bilförsäljare), hur många lyxresor till landet X är Sveriges BNP (till medarbetare på charterbolag) osv så har åtta av tio svarat rätt!

Informationen måste sålunda vara relevant och målgruppsanpassad för att fungera.

Mjuk Fakta är den information som hamnar i långtidsminnet och är oftast av karaktären Storytelling, personliga anekdoter, sedelärande historier osv. Därför kommer vi lättare ihåg exempelvis en trevlig säljare som drog en härlig anekdot, även om detta skedde fem år tidigare. Vem av oss kommer ihåg vad Volvo, Electrolux eller Sandvik hade för ledord, reklamslogan, kommersiella budskap eller värdegrund för fem år sedan?

Så frågan är vad vill du? Bli bra på Presentationsteknik, eller bra på Inspirationsteknik? Väljer du det förstnämnda kan jag bara säga – Lycka Till! Väljer du däremot Inspirationsteknik så säger jag – Välkommen till år 2014.

 

foto: Jan Röhlander, lyckatfoto.se