Popretorik

En bra retoriker som berättar om sitt favoritresmål får publiken att bli nyfiken på landet. En fenomenal retoriker får dem att säga: ”När åker vi?”

Vad är det vi människor kommer ihåg av en fenomenalt bra presentation, vad är det som fastnar?

Modern forskning inom retorik menar att nedanstående sex ingredienser är det som behövs för att vi ska komma ihåg en berättelse/story.

1. Enkelhet – Idén måste vara enkel och djup, som ett ordspråk.

2. Oväntad – för att väcka intresse och nyfikenhet måste idén bryta av mot det förväntade.

3. Konkretion – Idéerna blir tydliga först när vi förklarar dem i form av mänskliga sinnesintryck. (Det är oftast här både politiker och företagsledare brister).

4. Trovärdighet – idén måste bära på  en inbyggd trovärdighet, vilket ibland kan gå att få till genom att ställa en fråga till lyssnarna som de måste svara ja på.

5. Känslor – För att människor ska bry sig om och handla på en idé, måste vi få dem att känna någonting.

6. Historier – Våra hjärnor är programmerade att komma ihåg historier. En människas livsöde berör mer än en hel grupp eller nation.