Popretorik

TYPISKT är ett av de farligaste orden på en svensk arbetsplats. Ordet blir lätt en självuppfyllande profetia då vi anser att allt som är negativt, går fel, och inte funkar är TYPISKT för just vår arbetsplats!