Popretorik

Två tips på hur du får folk att gilla din attityd

Ett intressant experiment gjordes för ett tag sedan. Man placerade 24 studenter i en föreläsningssal. De skulle få lyssna på en för dem okänd föreläsare, som under 30 minuter skulle hålla föredrag om ett för dem relevant ämne. Föreläsaren – som var erkänt duktig – hade fått tydliga instruktioner. Han skulle bara se och bekräfta varannan student, detta visste studenterna ingeting om. Så föreläsaren stegade in, och började tala. Student 1 sökte han ögonkontakt med, log och nickade, nummer 2 fick inte en enda gång under halvtimmen ögonkontakt med föreläsaren, nummer 3 fick samma suveräna bemötande som ettan, och fyran lika uselt bemötande som tvåan osv.

När föreläsningen var över hade sålunda 12 studenter känt sig sedda och bekräftade, medan 12 studenter känt sig osedda och obekräftade.

Nu kommer det intressanta, samtliga 24 fick svara på en utvärdering gällande föreläsningen. Den innehöll två frågor:

  1. Vad tyckte du om föreläsarens attityd?

Här kunde man ge betyg på en femgradig skala, där 1 stod för mycket dålig och 5 stod för mycket bra. De studenter som känt sig sedda och bekräftade gav samtliga 4:a eller 5:a. De som inte fått ögonkontakt med föreläsaren gav 1:a eller 2:a, och på raden under skrev ett par av dem att de tyckte föreläsaren haft en stöddig attityd.

Fråga nummer två, som jag finner mest intressant med tanke på att samtliga tjugofyra hört exakt samma sak var denna:

  1. Vad tyckte du om föreläsningens innehåll?

Samma femgradiga skala, de som känt sig bekräftade gav återigen 4:a eller 5:a, medan de som kände sig osedda gav återigen en 1:a eller 2:a (ändå var det ju exakt samma sak de hört). Två av de obekräftade studenterna skrev att föreläsningen sög!

Slutsats: Vill du bli omtyckt, skapa förtroende och ha en vinnande attityd – se och le mot folk! Få mottagarna, oavsett om det är säljmöte, privat fest eller en föreläsningspublik att känna sig sedda och bekräftade. Ska jag som retoriklärare tipsa om något gällande kroppspråket är det detta: Använd ditt leende och din blick, de båda kroppsattributen är ett fenomenalt retoriskt verktyg när du vill skapa tillit.