Popretorik

Att få omgivningen att förstå Storytelling – kan vara knepigt. Min slutsats är att det krävs nedbrytning, definition och konkretisering av begreppet. När jag på kurser väljer att INTE prata om Storytelling, utan istället fokuserar på olika varianter av Storytelling så verkar polletten trilla ned. I går på dag 2 på vårens Storytellingkurs fokuserade vi på ”Beteendemässig Storytelling”. Hur våra handlingar och beteende indirekt säger något om det varumärke vi representerar. Vår attityd och uppträdande skriver på så sätt – genom dem vi möter – vår story. Se till att dina handlingar säger något bra, något positivt! Kursarna blev hemskickade med boken ”Attitydbarometern” och hemläxan att fundera på om deras beteende på arbetsplatsen står i samklang med de värderingar företaget står för. Hur står det till för dig? Vad säger dina handlingar om ert varumärke?